SMP

 

Tapkite tarptautiniu mastu pripažįstamu marketingo profesionalu!

 

SMP tarptautinis profesinis marketingo titulas

 

SMP titulas yra EMC (Europos marketingo konfederacijos) nustatyta profesinio pripažinimo sistema, siekianti suvienodinti šios srities standartus visoje Europoje, įpareigoti marketingo profesionalus laikytis etiško darbo principų ir skatinti šios profesijos atstovų požiūrį į nuolatinį, reguliarų ir kokybišką profesinį tobulėjimą ir žinių stiprinimą. 


EMC SMP programme


EMC yra nustačiusi Europos marketingo sertifikavimo ir kvalifikacijos (EMCQ) sistemą, kuri akredituoja marketingo programas (LiMA sertifikavimas) ir skiria titulus asmenims (SMP).

 

Tarptautiniu mastu pripažįstamas marketingo profesionalo SMP (ang. Senior Marketing Professional) titulas suteikia marketingo srities ir bendruomenės lyderiams galimybę atskleisti/pristatyti savo pasiekimus, aukštą kvalifikacijos ir kompetencijų lygį Europos mastu. 

 
Ir svarbiausia – tai galimybė parodyti, kad nuolatos semiatės naujausių profesinių žinių ir jomis dalinatės, skatindami kokybišką ir profesionalų marketingo srities ir joje dirbančių žmonių tobulėjimą.  

 

SMP titulavimo sistema paremta CPD (ang. continuous professional development) - visą gyvenimą trunkančio profesinio tobulinimosi - principu.  

 

SMP titulo privalumai ir vertės:

 • Tarptautinis titulas, atpažįstamas ir pripažįstamas Europoje, visuotinai patvirtinantis aukštą kompetencijos marketinge lygį 

 • Asmeninis profesinis pasiekimas, įvertinantis lyderystę srityje

 • Sistemingo nuolatinių žinių atnaujinimo ir tobulėjimo pripažinimas rinkoje Lietuvos ir Europos mastu
 • Dalyvavimas marketingo srities lyderių bendruomenėje
 • Prisidėjimas asmeniniu indėliu prie marketingo profesijos stiprinimo, dalinantis „know-how“
 • Įsitraukimas į ekspertinio turinio kūrimą
 • Tik SMP skirti renginiai ir susitikimai (pokalbių klubai, mokymai etc.)

 • SMP statusą patvirtinantis sertifikatas
 • Teisė naudoti „SMP“ titulo trumpinį po vardo ir pavardės Linkedin profilyje, CV, parašuose bei oficialų SMP logotipą viešai komunikacijai. 

 

Reikalavimai, norint tapti SMP

 • Reikalavimus atitinkantis išsilavinimas/kvalifikacija 

 • Atitinkama profesinė kompetencija, darbo patirtis ir marketingo valdymo lygmuo (vadovo pozicija). Marketingo valdymas turi būti kandidato pagrindinė, viena iš pagrindinių arba labai glaudžiai susijusių sričių veikla.

 • LiMA narystė

 • Įsipareigojimas mokėti papildomą narystės mokestį (SMP - papildoma narystės forma) 

 • Etikos kodekso ir SMP sąlygų laikymasis 

 • Nepriekaištinga reputacija

 • Įsipareigojimas tris metus palaikyti aukštą marketingo įgūdžių ir žinių lygį bei jomis dalintis. 

 • Įsipareigojimas rinkti ir registruoti savo veiklas tarptautinėje sistemoje.


Kontaktai pasiteiravimui:

Lina Vaikšnorienė
LiMA tarptautinių projektų ir sertifikavimo vadovė

+370 (675) 24 330

sertifikavimas@lima.lt