LiMA žiniasklaidoje

 

Vyriausybė vienija pajėgumus su komunikacijos profesionalais formuojant Lietuvos įvaizdį pasaulyje

Data: 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų asociacija (RSVA), Lietuvos marketingo asociacija (LiMA), Lietuvos komunikacijos asociacija (LTKA) ir Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija (KOMAA) prisidės prie Vyriausybės kuriamos Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 metų strategijos. Pagal susitarimą visos 4 komunikacijos srities asociacijos deleguos po vieną narį į šios strategijos konkurso komisiją, siekiant atrinkti geriausią pateiktą konkursinį pasiūlymą, ir paskirs po vieną narį į Lietuvos įvaizdžio strateginę tarybą, kuri suburta kaip patariamasis organas Vyriausybės kanceliarijoje.

„Džiaugiamės pasiektu susitarimu ir tikime, kad bendradarbiavimas su komunikacijos asociacijomis bus ilgalaikis ir tvarus. Visi siekiame to paties tikslo – kad Lietuvos vardas pasaulyje skambėtų garsiau. Strateginė komunikacija šiandien vaidina didžiulį vaidmenį, todėl turime nuspręsti ir susitarti, kaip norime prisistatyti pasauliui“, – sakė Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, labai vertinantis komunikacijos rinkos dalyvių sprendimą suvienyti jėgas, siekiant skaidriai ir atvirai formuoti valstybės įvaizdį.

„Ankstesni bandymai kurti Lietuvos įvaizdį baigdavosi nesėkme – turėjome keletą strategijų, kurios būdavo pasmerktos dūlėti stalčiuose, nes patys profesionalai vieni kitus sukritikuodavo. Šįkart Vyriausybei į pagalbą ateina stipriausi rinkos profesionalai iš skirtingų komunikacijos sričių. Tik suvieniję jėgas galime pasiekti bendro geriausio rezultato, pristatant savo valstybę pasauliui. Svarbu, kad Vyriausybė ėmėsi lyderystės, norėdama sukurti Lietuvos pristatymo užsienyje strategiją. Mes savo ruožtu padėsime valstybės institucijai įgyvendinti projektą toje srityje, kurią mes išmanome geriausiai“, – sakė Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų asociacijos (RSVA) tarybos pirmininkė Romualda Stonkutė.

Jos teigimu, tai bus pirmas unikalus projektas, kuomet visi rinkos profesionalai dirbs valstybės vardan.

„Tikime, kad siekiant profesionaliai ir efektyviai didinti Lietuvos žinomumą ir konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu, turi būti sukurta vieninga Lietuvos pristatymo užsienyje strategija. Lietuvos marketingo asociacija vienija daugiau nei 1000 marketingo profesionalų, todėl šios srities ekspertų įsitraukimas į strategijos kūrimą, leis profesionaliau ją parengti. Džiaugiamės prisidėdami prie strategijos kūrimo ir esame pasirengę plėsti bendradarbiavimą“, – sakė Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) direktorė Alvydė Palaimaitė.

„Šis susitarimas yra sveikintinas pirmiausia dėl to, kad Lietuvos įvaizdžio kūrimas yra suvokiamas kaip visų mūsų bendras reikalas, o ne vienos institucijos darbas. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Lietuvos komunikacijos asociacija galės pasiūlyti kelių šimtų patyrusių profesionalų patirtį, idėjas, įžvalgas.

Be to, valstybės įvaizdžio kūrimas pradedamas labai aiškiai pasakant, jog skaidrumas šiame procese yra viena iš esminių vertybių“, – teigė Lietuvos komunikacijos asociacijos (LTKA) tarybos pirmininkė Elena Martinonienė, ir pridūrė, kad rinkos profesionalų įtraukimas į vertinimo komisiją užtikrins konkurso skaidrumą.

„Mūsų asociacijos narių veikla yra tiesiogiai susijusi su įvaizdžio formavimo sritimi. Prisidedame prie Lietuvos įvaizdžio projekto, nes siekiame gero, efektyvaus ir vertingo rezultato – sąžiningo konkurso bei kokybiško ir efektyvaus Lietuvos įvaizdžio strategijos sukūrimo bei įgyvendinimo“, – teigė Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos (KOMAA) valdybos pirmininkė Žydronė Amšiejūtė.
 
Jos nuomone, prisidėdami prie bendro projekto patys profesionalai galės vertinti įvaizdžio projekto efektyvumą bei pagelbėti, siekiant tinkamo rezultato.

Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 metų strategija leis tikslingai užtikrinti komunikavimą apie Lietuvą tikslinėse užsienio rinkose ir prisidės prie kryptingo Lietuvos įvaizdžio formavimo ir žinomumo didinimo pasaulyje.

Publikuota: Delfi