LiMA žiniasklaidoje

 

Išrinkta naujoji Lietuvos marketingo asociacijos valdyba

Data: 2020 m. kovo 3 d.

Šeštadienį įvykusio Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) visuotinio suvažiavimo metu išrinkta nauja organizacijos valdyba. 7-nių narių komanda šias pareigas eis 2-ejus metus. Valdybos nariai vienbalsiai akcentavo darbų tęstinumą ir tai, kad vis daugiau dėmesio bus skiriama net tik visuomenės požiūriui į marketingo profesiją, bet ir, atliepiant globalias verslo tendencijas, įmonių socialinės atsakomybės stiprinimą.

 

Pranešime spaudai skelbiama, kad naujos LiMA valdybos nariais buvo perrinkti 6 ekspertai: ketvirtai kadencijai perrinktas, žiniasklaidos ir komunikacijos planavimo agentūros „BPN LIETUVA“ vadovas Linas Šiautkulis, trečiai kadencijai išrinkta „BIOK Laboratorija“ prekės ženklo „KILIG“ vadovė Ieva Semaškienė, antrai kadencijai perrinkti „NFQ Technologies“ el. pašto rinkodaros skyriaus vadovas Matas Pocius, „Mediapark" partneris Andrius Kontrimavičius, „Baltic Sandbox“ verslo plėtros vadovas Andrius Milinavičius ir „Orkla Care“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė Baltijos šalims, KTU docentė-praktikė, „Institute of Trends“ įkūrėja Ornela Ramašauskaitė.

 

Šiais metais pirmą kartą prie valdybos jungiasi Giedrius Juozapavičius, konsultantas, laidos „Rinkodaros guru“ autorius ir vedėjas. Naujosios valdybos pirmininkas bus išrinktas artimiausio valdybos posėdžio metu. LiMA direktorė A. Palaimaitė ir nauja LiMA valdyba© Organizatorių nuotr. K

 

andidatuoti į valdybą galėjo visi LiMA nariai, norintys aktyviai prisidėti prie asociacijos veiklos bei marketingo srities stiprinimo Lietuvoje. Kadencijų skaičius valdyboje nėra ribojamas. „Ankstesnės kadencijos metu buvo patvirtinta ilgalaikė strategija bei prioritetinės kryptys. Daugumos valdybos narių noras tęsti kadenciją rodo pasiryžimą įgyvendinti pradėtus darbus“, – džiaugiasi LiMA direktorė Alvydė Palaimaitė.

 

„Įvairiapusių valdybos narių išlaikymas ir naujo kolegos prisijungimas prie valdybos suteiks galimybes ir toliau patikimai atstovauti jos narių ir marketingo interesams tiek tęsiant pradėtus darbus, tiek imantis naujų iniciatyvų. Tai taip pat leis toliau gryninti ir gilinti prioritetines asociacijos veiklas: marketingo srities atstovavimą, marketingo profesijos prestižo kėlimą ir CMO – organizacijos marketingo vadovo – vaidmens organizacijų valdyme stiprinimą, LiMA bendruomenės augimą ir įsitraukimo didinimą. Svarbūs prioritetai išlieka marketingo švietimo veiklos skatinimas ir LiMA tarptautinių kvalifikacijos kėlimo kursų reikšmės didinimas“, – apie ateities darbus kalba LiMA direktorė.

 

Kaip suvažiavimo metu minėjo A. Palaimaitė, naujajai valdybai jau yra iškeltas tikslas ne tik tęsti anksčiau pradėtus darbus, bet didelį dėmesį skirti naujiems prioritetams:

 

„Mums labai svarbu kelti marketingo profesijos svarbą ir prestižą, ką ateinančius metus nuolat akcentuosime. Taip pat būtina paminėti socialinės atsakomybės skatinimą, į ką šiais laikais reikėtų atsižvelgti kone kiekvienai organizacijai. Todėl 2020-aisiais to sieksime tiek organizacijos viduje, tiek konferencijose, tiek atstovaudami marketingo bendruomenę instituciniame lygmenyje“, – teigia A. Palaimaitė.

Publikuojama „M360“