Naujienos

 

Suplanuoti 2020 m. asmens duomenų tvarkymo tikrinimai

Data: 2020 m. sausio 30 d.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, vykdydama asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos funkcijas, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, 2020 m. suplanavo prevencinius tikrinimus ne mažiau kaip 50 organizacijų.

2020 m. numatyta atlikti tikrinimus:

 

 

  • Finansų sektoriuje dėl asmens duomenų apimties, teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugas;
  • Švietimo įstaigose dėl asmens duomenų, tvarkomų švietimo įstaigos nelankymo priežastims pagrįsti, apimties;
  • Ministerijose ir joms pavaldžiose institucijose dėl informacinėse sistemose tvarkomų asmens duomenų apimties;
  • Elektroninėse parduotuvėse dėl įgyvendinamų asmens duomenų saugumo priemonių tinkamumo, tvarkant asmens duomenis prekių ir paslaugų teikimo tikslu.

 

Atlikdama prevencinius tikrinimus priežiūros institucija stengiasi susipažinti su realia asmens duomenų tvarkymo veikla, nustatyti kylančias rizikas ir padėti organizacijoms pasitaisyti.   Šie tikrinimai aktualūs ne tik kiekvienai patikrintai organizacijai, tačiau ir kitiems sektoriaus atstovams, kurie galės susipažinti atliktų tikrinimų rezultatais ir jais remdamiesi peržiūrėti savo veiklą bei pasitaisyti.


DĖMESIO! Tikrinamoms organizacijoms svarbu bendradarbiauti su priežiūros institucija – Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

 

Daugiau informacijos: „Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija“