Naujienos

 

Seimas pritarė pataisoms dėl baudų už nesąžiningą komercinę veiklą ir reklamos pažeidimus

Data: 2019 m. birželio 25 d.

Vakar (birželio 13 d.) vykusiame Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje buvo pritarta Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo ir Reklamos įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama užtikrinti efektyvesnį vartotojų interesų gynimą ir sąžiningą konkurenciją.

 

Įstatymų pataisomis už nesąžiningą komercinę veiklą ir reklamos pažeidimus taikomos ekonominės sankcijos susietos su ūkio subjektų metinėmis pajamomis. Iki šiol baudos už reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos pažeidimus buvo vienos mažiausių Europos Sąjungoje – daugelio pažeidimų atveju jos siekė iki 8 688 eurų, pakartotinai per metus padarius pažeidimą – iki 34 754 eurų, neviršijant atitinkamai 3 ir 6 proc. subjekto metinių pajamų praėjusiais metais. Minėti baudų dydžiai nebuvo pakankamai atgrasantys, ypač kalbant apie didesnę apyvartą turinčius verslininkus.

 

Naujosiomis įstatymų pataisomis įtvirtinta, kad už reikalavimų nesilaikymą ūkio subjektams bus skiriama bauda iki 3 proc. jų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne didesnė negu 
100 000 eurų. Tais atvejais, kai pažeidimas padaromas pakartotinai per vienus metus nuo baudos ar įspėjimo skyrimo, ūkio subjektui bus skiriama bauda iki 6 proc. metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne didesnė nei 200 000 eurų. Jeigu komercinės veiklos subjektas nepateiks informacijos apie savo metines pajamas, jam galės būti skiriama bauda iki 100 000 eurų, o jeigu pažeidimas bus padaromas pakartotinai per vienus metus nuo baudos ar įspėjimo už minėtuose įstatymuose numatytą pažeidimą paskyrimo – iki 200 00 eurų. Reikšmingi baudų padidinimai turėtų skatinti ūkio subjektus nedaryti ir ypač nekartoti Reklamos bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų pažeidimų.

 

Įstatymų pataisos įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d. ir bus taikomos pažeidimams, padarytiems po šių pataisų įsigaliojimo.