Naujienos

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis: optimistų padaugėjo

Data: 2019 m. rugpjūčio 29 d.

Palyginti su liepa, gyventojai šiek tiek geriau vertino namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn. ir didesniems pirkiniams ketino išleisti daugiau. Tačiau šalies ekonominės padėties ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas vertino truputį blogiau.

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime rugpjūtį skyrėsi 1 procentiniu punktu: mieste jis sudarė 7, kaime – 6. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu, kaime – tiek pat sumažėjo.

 

Rugpjūtį, palyginti su liepa, padaugėjo miesto gyventojų, geriau vertinančių savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. ir ketinančių padidinti išlaidas didesniems pirkiniams. Tačiau nuo 37% iki 33% sumažėjo miesto gyventojų dalis, mananti, kad gerės šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.

 

Kaimo gyventojai, palyginti su praėjusiu mėn., geriau vertino šalies ekonominės padėties perspektyvas, blogiau – namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn., namų ūkio finansinės padėties perspektyvas ir planavo mažiau išleisti didesniems pirkiniams.

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

 

  • Rugpjūtį namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino truputį geriau nei liepą: 26% gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 17% – kad pablogėjo (liepą – atitinkamai 27 ir 19%).

 

  • Rugpjūtį 28% gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 15% – mažiau (liepą – atitinkamai 26 ir 16%).

 

  •  Namų ūkio finansinės padėties prognozės, palyginti su liepa, buvo šiek tiek pesimistiškesnės: 24% gyventojų tikėjosi, kad jų namų ūkio finansinė padėtis gerės, 11% manė, kad ji blogės (liepą – atitinkamai 25 ir 10%).
    Vertinant šalies ekonominės padėties perspektyvas per ateinančius 12 mėn., 35% gyventojų teigė, kad padėtis gerės, 13% – kad blogės (liepą – atitinkamai 36 ir 14%).

 

Kaip keitėsi per metus

 

Per metus (2019 m. rugpjūtį, palyginti su 2018 m. rugpjūčiu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais. Tai lėmė teigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai.

 

Gyventojų, teigiančių, kad per praėjusius 12 mėn. jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, padaugėjo nuo 19% iki 26%, o teigiančių, kad padėtis pablogėjo, dalis sumažėjo nuo 27% iki 17%.

 

Gyventojų, prognozuojančių, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. pagerės, dalis padidėjo nuo 30% iki 35%, o manančių, kad gerės jų pačių namų ūkio finansinė padėtis, dalis per metus padidėjo nuo 22% iki 24%. Beveik trečdalis gyventojų teigė, kad per artimiausius 12 mėn. didesniems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 15% – mažiau (prieš metus – atitinkamai 27% ir 18%).

 

Visą straipsnį rasite čia.