Naujienos

 

Išrinkta Lietuvos marketingo asociacijos Kauno skyriaus valdyba

Data: 2012 m. rugsėjo 04 d.

Rugpjūčio mėn. pabaigoje Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) Kauno skyrius išsirinko 5 naujus valdybos narius. Savo kadencijos laikotarpiu nauja valdyba didžiausią dėmesį skirs laikinosios sostinės marketingo srities profesionalų vienijimui bei praktiniams mokymams. Šios LiMA Kauno skyriaus valdybos kadencija truks iki kitų metų rudens.

 

„Kiekvieno nario priklausymas asociacijai yra didžiulė nauda ne tik jam pačiam, bet ir visai asociacijai. Mes vieni iš kitų mokomės, semiamės patirties, kartu ugdome savo, kaip marketingo specialistų įgūdžius. Buvimas asociacijos nariais kauniečiams ypač aktualus, nes čia, skirtingai nuo sostinės, ne taip dažnai vyksta marketingo srities mokymai, renginiai. LiMA yra vienintelė tokia asociacija mūsų mieste ir visoje šalyje, – sako LiMA Kauno skyriaus valdybos pirmininkė M. Šontaitė – Petkevičienė. – Siekdami suburti ir išlaikyti aktyvius asociacijos narius, šiais metais išsikėlėme 3 tikslus: pritraukti naujų narių, rengti pramoginius renginius ir taip labiau vienyti asociacijos narius, rengti seminarus, kurie būtų orientuoti ne tik į praktines žinias, bet ir į įgūdžių lavinimą".

 

LiMA narių balsavimu išrinkti nauji Kauno skyriaus valdybos nariai: UAB „Baltic Nano Technologies" rinkodaros vadovė Agnė Švirinė, AB „Lietuvos dujos" naujų vartotojų skyriaus viršininkė Eglė Mačiulskienė, UAB „Net Frequency" marketingo projektų vadovas Mantas Pocius, UAB „Valentis Pharma" marketingo projektų vadovė Sigita Velavičienė bei Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė, Marketingo katedros docentė dr. Miglė Šontaitė – Petkevičienė. Pirmajame naujos valdybos posėdyje Miglė Šontaitė – Petkevičienė išrinkta skyriaus pirmininke.

 

 

LiMA Kauno skyriaus valdyba planuoja kas mėnesį surengti po 1-2 seminarus marketingo ir kitomis temomis, o tradicinė  vienos dienos konferencija „LiMA Day Kaunas" kitąmet turėtų vykti kovo 20 dieną.

 

LiMA Kauno skyrius įkurtas 2010 m., ir vienija daugiau nei 100 narių. Lietuvos marketingo asociacija įkurta 2004 m. Asociacijos įstatai numato kasmetinius valdybos rinkimus, vykstančius visuotinio narių suvažiavimo metu. Į valdybą slaptu balsavimu renkami 7 nariai. LiMA skyriai įkurti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Skyrių vadovybė renkama iš skyriui priklausančių narių po visuotinio suvažiavimo. Šiuo metu LiMA vienija apie 430 šalies marketingo specialistų.