1,2% parama

 

 

Ačiū visiems palaikantiems LiMA veiklą! Tam, kad galėtumėme ir toliau atstovauti ir stiprinti marketingo bendruomenę, kviečiame prisidėti skiriant 1,2% GPM paramą Lietuvos marketingo asociacijai!

 

Paramos gavėjo kodas: 300062236

 

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalies skyrimo paramai terminas - 2021 m. gegužės 3 d. 

 

Kaip skirti 1,2% paramą?

 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
 2. Paspausti „Pildyti formą“ ir prie „Dažniausiai pildomos formos“ pasirinkti „Prašymas skirti paramą“.
 3. Pasirinkti skiltį „Pildyti naują formą“ ir paspausti žemės gaublio ikoną, skirtą deklaracijos teikimui internetu.
 4. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis:
 • asmens kodą;
 • vardą;
 • pavardę;
 • mokestinį laikotarpį;
 • varnele pažymėkite „Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams“

 

Formos pildymo eiga:

E1 - Pasirinkti skaičių „2“ (t.y. teikiama paramos gavėjui)

E2 - Įvesti „300062236“ (įmonės kodas)

E3 - Įrašyti mokesčio dalies paskirtį (nebūtina).

E4 - Nurodyti skiriamą GPM dalį procentais. Galima skirti iki 1,2 %.

E5 - Nurodyti rėmimo laikotarpį. Galima paramą skirti ir daugiau nei vienerius metus.

Užpildžius informaciją, paspausti „Pateikti deklaraciją“ 

 

Ačiū! Jūsų dėka ir toliau galėsime:

 

 • Atstovauti marketingo sritį Lietuvoje bei Lietuvą – Europoje;
 • Stiprinti marketingo vaidmenį versle ir visuomenėje;
 • Kelti marketingo vadovų prestižą tęsiant marketingo vadovo rinkimus ir viešinant jų pasiekimus;
 • Tęsti marketingo sektoriaus tyrimus;
 • Prisidėti prie jaunimo ugdymo ir švietimo sistemos tobulinimo;
 • Dar plačiau konsultuoti ir vystyti mentorystę labiausiai per COVID-19 krizę nukentėjusioms organizacijoms;
 • Kelti marketingo srities kompetencijas – toliau organizuoti seminarus, mokymus ir konferencijas bei tęsti tarptautinį sertifikavimą ir perkvalifikavimo programas;
 • Tobulinti marketingo srities darbo paieškos platformą;
 • Keistis patarimais, žiniomis, kontaktais ir palaikyti vieni kitus!

 

Metinė LiMA veiklos ir finansinė ataskaita yra pristatoma ir tvirtinama Visuotinio LiMA narių susirinkimo metu.

 

Jei turite klausimų, kviečiame susisiekti su LiMA direktore Alvyde Palaimaite telefonu: +370 671 86223 arba el. paštu: alvyde.palaimaite@lima.lt