Naujienos

 

Kaip patikrinti ar internetinė svetainė atitinka BDAR

Data: 2024 m. kovo 12 d.

Pasitikrinkite ar jūsų tinklalapis paruoštas ir atitinka BDAR bei TCF2.2 slapukų sutikimo rinkimo standartą

(Cookie Consent)

 

Atlikite tinklalapio BDAR ir TCF 2.2 standarto atitikties auditą. Kodėl tai svarbu?

Tai be išimties liečia visus verslus, turinčius ir valdančius bet kokio tipo tinklalapius ar aplikacijas ir renkančius bet kokią informaciją apie vartotojus elektroninėse laikmenose. Tinkamai paruošta tinklalapio slapukų politika, atitinkanti BDAR reikalavimus ir TCF2.2 standartą, neabejotinai turi daug privalumų.

 

Teisiniai reikalavimai:
Vadovas turi užtikrinti, kad organizacija laikytųsi visų taikomų teisės aktų ir reglamentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir privatumo apsauga.
Reikalavimų nesilaikymo atveju gresia administracinės baudos siekiančios 2–4 % ankstesnių finansinių metų bendros metinės apyvartos, arba iki 20 milijonų eurų.
Viešajam sektoriui numatytos baudos iki 0,5–1 proc. metinio biudžeto (iki 30–60 tūkstančių eurų).

 

Vartotojų pasitikėjimas:
Atvira, į vartotojų interesus orientuota, slapukų politika tinklalapyje padeda organizacijai demonstruoti atvirumą ir skaidrumą, gerinant vartotojų pasitikėjimą įmonės veikla. Skaidrus ir etiškas duomenų tvarkymas padeda išlaikyti geros reputacijos įvaizdį.

 

Rinkodaros kampanijų efektyvumas ir taikymas:
Leidžia organizacijai efektyviau vykdyti rinkodaros kampanijas, nes ji gali naudoti vartotojų suteiktus duomenis, pagerindama reklamos personalizavimą.
Pakartotinė rinkodara yra viena iš personalizuotos reklamos formų.

Google kompanija informuoja, kad 2024 m. pirmą ketvirtį intensyviai vykdo duomenų rinkimo blokavimą tinklalapiuose, kurie neatitinka TCF 2.2 standarto reikalavimų. Tai reiškia, kad įmonėms, renkančioms vartotojų naršymo duomenis ne pagal standartus, bus blokuojamas duomenų fiksavimas į Google produktus. Įmonės nebeturės tinklalapių lankomumo statistikos Google Analytics ir nebegalės naudotis konversijomis Goolge Ads reklamose.

 

Elgesio analizė ir optimizavimas:
Suteikiant galimybę vartotojams leisti arba neleisti tam tikrų slapukų ar duomenų rinkimą, organizacija gali gauti svarbią informaciją apie vartotojų elgesį ir pageidavimus, padedant optimizuoti internetinės svetainės veikimą.

 

Greičiau prisitaikyti prie kintančių teisės aktų:
Padeda organizacijai lengviau prisitaikyti prie kintančių teisės aktų ir taisyklių, nes jis leidžia greitai pritaikyti duomenų rinkimo praktikas.

 

Tarptautinės veiklos suderinamumas:
Organizacija, kuri dirba tarptautinėje aplinkoje, lengviau suderina skirtingus šalių privatumo apsaugos reikalavimus.

Plačiau skaitykite čia.