LiMA B kursai vadovams

 

  

LiMA B marketingo vadovo kursai padės įgauti arba pakelti jau turimas strateginio marketingo valdymo kompetencijas ir įgyti tarptautinę profesinę  marketingo vadovo kvalifikaciją.  

 

Tęsiasi registracija į rudens sezoną!

Iki rugsėjo 15 d. galioja specialios kainos!

 

REGISTRUOTIS Į KURSUS

 

APIE KURSUSATSILIEPIMAIPROGRAMA |EGZAMINAI BANDOMASIS TESTASLEKTORIAI | KAINA IR REGISTRACIJA 

 

APIE KURSUS:

 

Tarptautinis LiMA marketingo sertifikavimas pagal Nyderlandų modelį Lietuvoje veikia nuo 2016 metų, LiMA B marketingo vadovo kursai organizuojami jau 10-ą kartą. 

 

Sėkmingai įsisavinta programa leidžia pasirengti LiMA B egzaminui, liudijančiam marketingo vadovo kompetenciją strateginiams marketingo sprendimams priimti ir rengti taktinį marketingo planą. 

 

LiMA B MARKETINGO VADOVO KURSŲ TIKSLAS: 

Kelti arba palaikyti marketingo kvalifikaciją, suteikiant verslo valdymo sisteminių žinių ir gilinant savo, kaip sprendimų priėmėjo-stratego žinias ir kompetencijas.  

 

Marketingo vadovas, derindamas intuiciją su racionaliu mąstymu, turi pasitelkti įvairius analizės modelius ir metodus, siekiant nustatyti esmines įmonės ar verslo vieneto marketingo problemas, įžvelgti rinkos galimybes ar grėsmes, deramai atrinkti ir interpretuoti informacijos šaltinius, pateikti naujas veiksmų alternatyvas, argumentuotai prioritetizuoti segmentus, produktus, ir veiklas, derinti marketingo įrankius ir veiksmus skirstydamas ribotus išteklius, gebėti apskaityti ir įvertinti savo darbo rezultatus tarpiniuose ir galutiniuose projektų etapuose. 

 

LiMA B marketingo vadovo programos metu dalyviai ne tik semiasi marketingo žinių, bet ir lavina gebėjimą jas taikyti konkrečiose situacijose. 

 

LiMA B KURSAI SKIRTI: 

Programa skirta įmonių ar skyrių vadovams, marketingo, produktų, komunikacijos, komercijos, plėtros, prekinio ženklo, projektų vadovams ir stipriems marketingo specialistams ar konsultantams, siekiantiems tapti marketingo vadovais ateityje arba lavinti savo gebėjimus kūrybingai ir kritiškai mąstyti sprendžiant marketingo situacijas. 

 

DAUGIAU APIE SERTIFIKAVIMO KURSUS: Infosesijos renginio įraše

 

REGISTRUOTIS Į KURSUS

 

LiMA B KURSŲ PRIVALUMAI:

 

 • Įgyjama tarptautinė profesinė marketingo vadovo kvalifikacija ir tai liudijantys diplomai bei sertifikatas
 • Teorinis žinių gilinimas pagal tarptautinę programą
 • Mokymo metodas, pagrįstas praktine realių verslo atvejų analize
 • Dėstytojai ekspertai, savo srities profesionalai
 • Galimybė atlikti ir įsivertinti savo atvejo (case'o, t.y. įmonės, kliento, nuosavos veiklos) marketingo veiklos situaciją ir parengti taktinį marketingo planą tikslams pasiekti
 • Nauji profesiniai ryšiai, tobulėjimas kartu su rinkos bendraminčiais
 • Sertifikuotų vadovų kvalifikacijos viešinimas ir įtraukimas į registrą LiMA ir EMCQ duomenų bazėje
 • Tapus setifikuotu vadovu (su atskiru sutikimu) – kandidatūros teikimas į LiMA besikreipiantiems darbdaviams
 • LiMA Sertifikavimo Alumni bendruomenė


SVARBI INFORMACIJA APIE KURSUS: 

 

 • Trukmė: 15 savaičių (9 sav. trukmės paskaitos 36 ak. val. ir 6-7 sav. taktinio marketingo plano rengimui)
 • Užsiėmimų laikas: Vakarinės paskaitos. 4 ak. val. su pertrauka 1 (gali būti ir 2 k.) per savaitę nuo 18.00 iki 21.10 val.

         + Konsultacinės sesijos taktinio marketingo plano rengimui
         + laikas savarankiškam mokymuisi ir plano rengimui. 

 • Vieta:  Vilnius
 • Kalba: paskaitų kalba - LT, paskaitų medžiaga - LT/EN, skaitiniai, verslo atvejai - EN, egzaminas - LT.

 

Rekomenduojamas pasirengimas: 

 

Rekomenduojama turėti teorinių marketingo žinių pagrindą, jas galite būti įgiję dirbdami, studijų arba LiMA A sertifikavimo kursų metu, ir bent kelerių metų praktinio darbo patirties marketingo ar su juo susijusiose srityse.

 

REGISTRUOTIS Į KURSUS

 

LiMA B KURSŲ PROGRAMA:

 

Programa suskirstyta į B1 ir B2 modulius.

 

 • B1 modulis - teorinė dalis. Laikomas tarptautinis B1 egzaminas internetu iš atvirų tipų klausimų pagal duotus verslo atvejus.
 • B2 modulis - savarankiškas taktinio marketingo plano rengimas. Laikomas tarptautinis B2 egzaminas - plano pridavimas ir ginimas.

1. Verslo strategijos ir marketingo sąsajos, marketingo planavimas

2. Įmonės finansinės veiklos (bendros ir atskirų projektų) vertinimas

3. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. I dalis

4. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. II dalis

5. Besikeičiančios klientų elgsenos supratimas

6. SSGG (angl. SWOT) suvestinė, esminių problemų identifikavimas

7. Alternatyvų formulavimas, vertinimas ir alternatyvos pasirinkimas

8. Segmentavimas, tikslinio segmento(-ų) pasirinkimas ir pozicionavimas

9. Skaitmeninės rinkodaros strategija

1. Dviejų dienų taktinio marketingo plano rašymo sesija

2. Individuali plano rašymo konsultacija su priskirtu  konsultantu 

 


 

TARPTAUTINIS LiMA B EGZAMINAS:

 

LiMA B kursų pabaigoje laikomas tarptautinis egzaminas, sudarytas remiantis Europos marketingo kompetencijų standartu (ang. The European Marketing Confederation Qualification and Certification Framework (EMCQ) ir suteikiantis tarptautinę kvalifikaciją.

 

Egzaminas susideda iš 2 modulių. B1 modulis pagrįstas atvirais teoriniais ir praktiniais klausimais, kurie užduodami pagal pateiktus įmonės atvejus. B2 modulis - taktinio marketingo plano rašymas ir gynimasis vienai iš šių specializacijų B2C, B2B arba DIGITAL.

 

LiMA B marketingo vadovo kursų egzaminavimo tvarka paremta Nyderlandų egzaminavimo tvarka, kurią nustato NIMA (The Netherlands Institute of Marketing). 

 

Egzaminai vyksta lietuvių kalba.

 

Detalūs programos ir egzaminų reikalavimai: 

LiMA B1 modulio reikalavimai Atsisiųskite >>>
LiMA B2 modulio reikalavimai Atsisiųskite >>>

  

 

SĖKMINGAI IŠLAIKIUS LiMA B EGZAMINUS:

 

LiMA B kursų dalyviui suteikiamas 6 lygio kvalifikacinis laipsnis, pripažįstamas visoje Europoje ir 3 diplomai: 

     
 LiMA B sertifikuoto marketingo vadovo diplomas  Tarptautiniu mastu pripažįstamas NIMA B (The Netherlands Institute of Marketing) diplomas  Tarptautiniu mastu pripažįstamas EMC (European Marketing Confederation) sertifikatas

  

BANDOMASIS EGZAMINAS:

Interaktyvus LiMA B1 egzaminas
LiMA B1 Interaktyvus LiMA B1 egzaminas Išbandykite »»»

 

Demonstracinis LiMA B1 egzaminas

LiMA B1                   Atvejo analizė su klausimais ir pateikiamais rekomendaciniais atsakymais Išbandykite »»» 

Sunkiai sekėsi?

Tuomet galbūt Jums būtų naudinga tobulinti žinias Sertifikuoto marketingo vadovo mokymuose, kuriuos organizuoja LiMA. Mokymai padeda pasiruošti kvalifikaciniam egzaminui bei reikšmingai sustiprina žinių, reikalingų marketingo vadovui-strategui bagažą ir sprendimų priėmimo įgūdžius. Išlaikykite egzaminus ir savo (naujam) darbdaviui parodykite oficialų marketingo vadovo diplomą!

 

KURSŲ LEKTORIAI:

 

LiMA B kursų programą dėsto kompetentingi dėstytojai ir marketingo profesionalai, kurie kursų metu dalinasi ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir profesine praktika. 

BENAS ADOMAVIČIUS
ISM Executive School Strateginio valdymo modulio vadovas, konsultantas. „Creditinfo Lietuva“ valdybos narys ir keleto įmonių akcininkas, MITA verslo planų ir investicinių projektų vertinimo ekspertas, asocijuotas „EKT Grupė“ konsultantas, sertifikuotas verslo procesų valdymo ir veiklos vertinimo ekspertas, Strateginio valdymo asociacijos (SMS) narys. Be aktyvios profesinės veiklos, veda mokymus ir seminarus Vokietijoje, Estijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje.
KRISTINA MAIKŠTĖNIENĖ
Strateginės rinkodaros (Kellogg, Northwestern University), finansų ekonomikos (CEU/State U. of New York), taikomosios matematikos (KTU) magistrė. Nuo 2000 m. ISM Executive School dėstytoja, programų vadovė, ekspertė-konsultantė. Nuo 1999 m. vykdo verslo strateginės plėtros konsultacijas tarptautinėse rinkose, kasmet atnaujina žinias pasaulinėse vadovų tobulinimosi programose. Skaitė paskaitas ir konferencijų pranešimus 16-oje šalių (Harvard B. School, Chicago Booth, MIT, Stanford, Singapore ir kt. universitetuose). Strategic Management Society, Academy of Management, Academy of International Business narė, Kellogg School of Management MBA priėmimo komisijos narė Rytų Europai.

Doc. dr. ASTA KLIMAVIČIENĖ

Asta dėsto įmonių finansų kursus bakalauro bei magistrantūros studijose, yra el. vadovėlio „Finansų valdymas“ autorė. Ji dalyvauja tarptautiniuose tyrimų ir mokymų projektuose, veda vidinius mokymus apie finansų valdymą verslo ir valstybinėms organizacijoms.

RADVILAS ŠEPUTIS

UAB „Evolvery“ strategas. Nuo karjeros skaitmeninėje rinkodaroje pradžios Radvilas serga už lankytojus, naudotojus ir vartotojus. Jų balsą perduoda analizuodamas duomenis ir juos versdamas naudinga informacija ir reikšmingomis įžvalgomis.

 

 

 

ATSILIEPIMAI APIE LiMA B KURSUS: 

 

Asta Ulė

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ marketingo vadybininkė, rinkodaros konsultantė

Giedrius Juozapavičius

„GConsulting“ savininkas 

Gintautas Kučas

LiMA sertifikavimo tarybos narys, strategijos ir marketingo konsultantas

 

„Labai įdomios, vertingos, įkvepiančios paskaitos, naujausios žinios, nauji kolegos su skirtinga patirtimi. Na, ir nelengvi atsiskaitymai :) Nors ir turiu sukaupusi vertingos marketingo vadovo darbo patirties, tačiau po LiMA B kursų jaučiuosi gerokai stipresnė, įgavusi daugiau įrankių, labiau matanti "big picture". Tai buvo labai gera investicija.“ - Monika Limbienė, laisvai samdoma marketingo ir reklamos specialistė, UAB „Bavatar Consulting“ marketingo vadovė

„Ką turi mokėti marketingo vadovas? Koks marketingo strategijos sudarymo procesas? Kokie modeliai tinkami, o kokie - ne? Su LiMA B radau daugelį atsakymų į savo nesibaigiančius klausimus.“ - Andrius Bruno Rimkūnas, UAB „Monimoto“ CMO / strategijos.lt įkūrėjas

 

 

 

 

Daugiau atsiliepimų galite rasti čia arba LiMA marketingo sertifikavimo Facebook puslapyje. 

 

Pilną LiMA B sertifikuotų marketingo vadovų sąrašą galite rasti čia. 

 

INFORMACIJA APIE ARTIMIAUSIUS KURSUS IR REGISTRACIJA: 

Data

2022 spalis - 2023 kovas (tikslios datos bus patvirtintos artėjant rudeniui)

Vieta

Vilnius

Investicija 

Speciali kursų kaina iki 2022 rugsėjo 15 dienos. 

 

LiMA nariams: 2479 Eur 2600 Eur

Svečiams: 2599 Eur 2750 Eur

 

Mokestį sudaro kursų paskaitos ir 2 tarptautiniai egzaminai

 

Nesate narys? Kviečiame juo tapti! LiMA metinės narystės kaina - 100 Eur (+40 Eur vienkartinis stojimo mokestis)

Mokėjimo sąlygos  

1. Vietai kursuose ir kainai rezervuoti atliekamas mokėjimas per savaitę nuo registracijos arba pagal susitarimą. 

 

2. Mokestį už kursus galima mokėti dalimis (700 Eur avansas + likusi suma) arba iškart pilną sumą. 

 

3. Jei mokama dalimis:

 

3.1 Registracijos metu kainai ir vietai kursuose rezervuoti yra pervedamas avansas (700 Eur). Avansas mokamas pavedimu į LiMA sąskaitą (rekvizitai), nurodant dalyvio vardą, pavardę ir kursų pavadinimą. Neapmokėjus avanso iki 2022 05 22, kaina automatiškai kyla iki mokėjimo dieną galiojančios kainos.


3.2 Likusią sumą už kursus galima mokėti dalimis. Už kursus turi būti pilnai atsiskaityta likus ne mažiau nei 21 d. (trys savaitės) iki B1 egzamino.

3.3 Jeigu likusi suma mokama dalimis, galutinis mokėjimas negali būti didesnis nei 30 proc. kainos.

3.4 Taip pat galimas individualus mokėjimo planas pagal atskirą susitarimą.

3.5 Suteikiama galimybė dalintis kursų kainą su darbdaviu, jei toks poreikis yra.

 

4. PVM mokestis studijų paslaugai nėra taikomas.

 

5. Sąskaita faktūra išrašoma kursams pasibaigus (pilnai įvykdžius paslaugą).

Pasiūlymas Nuolaida grupei (nuo trijų asmenų) iš vienos įmonės renkantis bet kuriuos LiMA Sertifikavimo kursus tą patį semestrą.
Registracija

REGISTRUOTIS 

Turite klausimų apie LiMA B kursus?

Susisiekime! 

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Lina Vaikšnorienė
LiMA sertifikavimo vadovė

+370 (675) 24 330

sertifikavimas@lima.lt