Nauja! LiMA PRO programa vadovams

 

 

Tarptautiniu mastu akredituota intensyvi 5-ių mėn. trukmės 

LiMA PRO Profesionalaus marketingo valdymo programa!

 

Skelbiama išankstinė registracija į 2025 m. sesiją! 

 

 

LiMA PRO Profesionalaus marketingo valdymo programa su tarptautiniu sertifikatu padės įgauti arba pakelti jau turimas strateginio marketingo valdymo kompetencijas ir įgyti tarptautinį profesinį marketingo valdymo sertifikatą. 

 

 

 APIE LiMA SERTIFIKAVIMĄ | PRIVALUMAI | DATA IR INTENSYVUMAS |TEMOS IR STRUKTŪRA  | LEKTORIAI |  INVESTICIJA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS | 
PASITIKRINKITE ŽINIAS

 

Programa parengta gilinti strategines marketingo žinias, siekiant kurti ir įgyvendinti įmonės (verslo) marketingo strategiją(as), apjungiant visas marketingo valdymo bei susijusias veiklos sritis, organizuoti marketingo veiklas su dominuojančia orientacija į vartotoją (customer-centricity) ir siekti verslo/organizacijos tikslų per vartotojo ir jo kelionės pažinimą


Programa suteiks gilesnių žinių, kaip į marketingo veiklą integruoti AI, duomenų analitiką, finansinio atsiperkamumo analizes, toliau ugdyti vadovavimo (marketingo skyriui) kompetencijas ir semtis žinių iš lektorių, savo srities profesionalų bei kursų kolegų iš įvairių sričių. 

Programos metu praktiškai rengiamas marketingo projektas dalyvio pasirinktai organizacijai. Tai reikšmingas strategijai taktinis organizacijos marketingo veiklos pokytis ir jo planas, paremtas vartotojo kelionės ir situacijos analize.

 

 

 

LiMA PRO PROGRAMA SKIRTA: 

 • siekiantiems įgyti arba stiprinti savo marketingo valdymo kompetencijas: įmonių vadovams, verslo savininkams, marketingo vadovams, su marketingu susijusių sričių vadovams: produktų, komunikacijos, komercijos, plėtros, prekinio ženklo ir kt. sričių vadovams, strateginiams marketingo konsultantams;
 • stipriems projektų vadovams, siekiantiems ateityje tapti marketingo vadovais;
 • siekiantiems tapti sertifikuotais marketingo profesionalais (SMP), bet neturintiems tinkamo išsilavinimo.

 

PABAIGĘ PROGRAMĄ:

 • Mąstysite strategiškai, bet nestandartiškai – jūsų sprendimų centre - verslo tikslų siekimas per vertę vartotojui;
 • Teiksite profesionalias užduotis (brief'us) rinkos tyrimų, prekės ženklo kūrimo ir valdymo, komunikacijos, skaitmeninio marketingo agentūroms arba savo komandoms, kritiškai ir išsamiai vertinsit pasiūlymus ir rezultatus;
 • Pažinsite vartotoją ir jo kelionę ir naudosite įžvalgas kuriant strategiją, segmentuojant rinkas ir ieškant naujų segmentų, valdant prekių ženklų portfelį ar pavienius prekių ženklus, tobulinant prekes ir paslaugas, kuriant komunikaciją ir optimizuojant mediją, analizuojant epizodus ir nuolat efektyvinant veiklą;
 • Savarankiškai planuosite pardavimo kanalus, kainodarą, produktus ar paslaugas arba profesionaliai bendradarbiausite su atsakingais įmonės padaliniais;
 • Stiprinsite pardavimų veiklą, organizuodami potencialių klientų generavimo veiklas bei rengdami marketinginę medžiagą, pritaikytą įvairiems segmentams bei kelionės etapams;
 • Analizuosite ir teiksite finansinius marketingo veiklos ar atskirų projektų rezultatus, profesionaliai kalbėsitės su C-lygmens vadovais finansų, išlaidų, pelno, pelningumo, investicijų grąžos klausimais;
 • Pagrįsite visą marketingo skyriaus bei samdomų paslaugų teikėjų veiklą finansiškai, efektyviai planuosite projektus, kampanijas, kanalus ir žmogiškuosius išteklius;
 • Skaičiuosite marketingo ar atskirų projektų KPI ir galutinius grąžos rodiklius;
 • Profesionaliai pristatysite marketingo planus ir rezultatus įmonės vadovybei, valdybai ar investuotojams.  

  

 

LiMA PRO KURSŲ TEMOS IR STRUKTŪRA

 

Programa sudaryta pagal tarptautinius Europos marketingo konfederacijos (EMC) patvirtintus marketingo profesijos kompetencijų ir gebėjimų standartus bei Europos Komisijos ESCO klasifikacijoje (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) nurodytas marketingo profesinių įgūdžių ir gebėjimų sritis. Programoje ugdomos kompetencijos atitinka European Qualification Framework (EQF) 6-ąjį lygmenį.

 

Programoje dėstomos šios temos:

MARKETINGO STRATEGIJA, VERSLO SITUACIJOS ANALIZĖ IR TIKSLINĖS RINKOS PARINKIMAS

 
 • Marketingo strategija

 • Segmentavimas ir tikslinės rinkos pasirinkimas
ORIENTACIJA Į VARTOTOJĄ (Customer-centricity)
 • Vartotojo kelionės ir patirties valdymas: principai, rezultatai ir rodikliai

 • Kliento kelionės analizė 

 • Marketingo tyrimai

VERTĖS SPRENDIMAI: SEGMENTŲ POREIKIUS ATITINKANTIS PREKĖS ŽENKLAS BEI VERTĖS PASIŪLYMAS

 • Vertės pasiūlymas ir prekės ženklo valdymas

VERTĖS TEIKIMAS: MARKETINGO KOMPLEKSO VALDYMAS

 
 • Produktų valdymas
 • Kainodara
 • Skaitmenizacija ir dirbtinio intelekto (AI) naudojimas kanaluose, paslaugose ir komunikacijos valdyme

VERTĖS KOMUNIKACIJA 

 • Integruota marketingo komunikacija
 • Strateginis media planavimas ir media investicijų valdymas
 • Pajamų didinimas per skaitmeninį marketingą
   

VERTĖS ATSIPIRKIMAS

 • Paskirstymo kanalų valdymas
 • Marketingo ir pardavimų veiklos derinimas

MARKETINGO VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

 • Finansinės veiklos analizė ir pagrindiniai rodikliai versle
 • Marketingo veiklos planavimas ir valdymas

PASIRENGIMAS EGZAMINAMS 

 • LiMA PRO 1 teorinio modulio pasirengimo egzaminui sesijos
 • LiMA PRO 2 praktinio modulio  pasirengimo sesijos

Dėl detalios kursų programos ir grafiko susisiekite: sertifikavimas@lima.lt

 

 

LiMA PRO kursų programa susideda iš 2 modulių:

PRO 1 modulis

Teorinis modulis su praktinėmis sesijomis grįstas nuosekliu pagrindinių šiuolaikinio marketingo temų pristatymu ir praktinėmis užduotimis. Praktinių sesijų metu yra atliekamos įvairios užduotys, teikiamos namų darbų konsultacijos.

Laikomas PRO 1 teorinis egzaminas.

PRO 2 modulis

Praktinis modulis apima savarankišką pasirinktos įmonės marketingo veiklos tobulinimo plano rengimą ir gynimą žodžiu prieš komisiją - laikomas PRO 2 egzaminas. Užduočiai reikalinga atvejo analizė – realios įmonės analizuojama veikla ir jai pateikiamas reikšmingas marketingo sprendimas ir jo planas.

Sertifikavimas

Sertifikatams įgyti laikomi du egzaminai iš abiejų modulių. 

Sėkmingai išlaikius EMC (Europos marketingo konfederacijos) akredituotos programos egzaminus, suteikiami tarptautiniu mastu (tarp EMC narių-valstybių) pripažinti kompetencijų patvirtinimo sertifikatai (LiMA ir EMC).

 PRO 2 MODULIS IR PASIRENGIMAS JAM 

LiMA PRO 2 praktinis modulis:

Kompetencijos įrodomos savarankiškai rengiama praktiniu projektu. Praktinė užduotis  rašto darbo formatu atliekama dalyvio pasirinktai realiai įmonei (atvejui), kurio pagrindinė ašis – reikšmingas strategijai taktinis organizacijos marketingo veiklos pokytis ir jo planas, paremtas vartotojo kelionės ir situacijos analize.

 

Plane reikės: 

 • Glaustai apibūdinti įmonės veiklą ir situaciją, pozicionavimą ir vertės pasiūlymą, vykdytas programas, kampanijas ar kitus svarbius faktus;
 • Detaliai analizuoti dabartinę vartotojo kelionę ir į ją orientuotą marketingo veiklą, siekiant nustatyti esmines spragas, dėl kurių verslas gali nepasiekti savo tikslų;
 • Remiantis vartotojo kelionės įžvalgomis, pateikti sprendimą įmonės marketingo veiklai tobulinti. Sprendimas gali būti susijęs su inovacijomis, atnaujintu vertės pasiūlymu, esminiu vartotojų kelionės pagerinimu ar marketingo padalinio veiklos restruktūrizavimu.
 • Pagrįsti sprendimo reikšmingumą marketingo strategijai, suplanuoti detalius veiksmus, įvertinti numatomo sprendimo kaštus ir grąžą.

 

 KURSŲ LEKTORIAI

 

LiMA PRO kursų programą dėsto kompetentingi marketingo profesionalai, kurie kursų metu dalinasi ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir profesine praktika. Lektorių komanda pildoma.

 

 RŪTA  GAUDIEŠIENĖ

Konsultacijų ir verslo valdymo paslaugų įmonės CIVITTA partnerė. Rūta turi daugiau nei 20 m. patirties marketingo ir rinkos tyrimų srityse, yra įgyvendinusi virš 5000 rinkos tyrimų projektų bei konsultavusi ne vieną TOP įmonę strategijų kūrimo ir formavimo klausimais. Rūtos ekspertinės sritys fokusuojasi į strateginį marketingą - prekės ženklo pozicionavimą, vidinės ir išorinės komunikacijos valdymą, vartotojų elgesį ir vertybes, prekės ženklo vertę bei marketingo efektyvumo vertinimą ir valdymą. Viena iš esminių Rūtos ekspertinių sričių yra ir reputacija. Rūta yra sukūrusi reputacijos vertinimo metodologiją ir koordinuoja Lietuvos įmonių reputacijos tyrimą. 

 

 

 

 

 LINAS ŠIAUTKULIS, SMP

Marketingo ekspertas, sertifikuotas marketingo profesionalas (SMP), media agentūros BPN INTENSE vadovas, LiMA Valdybos pirmininkas, daugiau nei 20 metų dirba marketingo komunikacijoje su didžiausiomis Lietuvos įmonėmis ir tarptautiniais prekių ženklais. Iki BPN INTENSE, Linas vadovavo vienam didžiausių interneto media kanalų Baltijos šalyse Adnet media bei užtikrino įmonės lyderystę rinkoje. Taip pat Linas aktyviai dalyvauja edukacinėje marketingo veikloje, skaito pranešimus universitetuose ir konferencijose vartotojų elgsenos, skaitmeninės rinkodaros komunikacijos ir tendencijų temomis. Linas į LiMA valdybą perrinktas ketvirtai kadencijai. 

 

 RAMINTA RIMKIENĖ

Didžiausios Baltijos šalyse komunikacijos agentūros Fabula Rud Pedersen Group vadovė ir partnerė, turinti daugiau nei 20 metų patirtį komunikacijos, rinkodaros, prekės ženklo valdymo srityse. ISM doktorantė, kurios tyrimo sritis yra prekės ženklo reputacija internete. Raminta taip pat yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Tarptautinės rinkodaros ir vadybos programos magistrantams lektorė, ISM Fondo valdybos narė.

 

 

 RADVILAS ŠEPUTIS, SMP 

Evolvery partneris ir skaitmeninės rinkodaros strategas, agentūros Unconditional įkūrėjas, sertifikuotas marketingo profesionalas (SMP).  Radvilas padeda pradedantiesiems verslams ir rinkos lyderiams įeiti į naujas rinkas ir paleisti naujus produktus. Naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, Radvilo, kaip stratego, pagrindinė užduotis, yra padėti suprasti, kaip prekės ženklas gali sukurti maksimalią vertę savo klientams.

 

 

 

 DR. INDRĖ PIKTURNIENĖ

Indrė yra viena LiMA marketingo specialistų ir vadovų Sertifikavimo projekto pradininkų Lietuvoje: nuo pat projekto pradžios 2016 m. ji adaptavo sertifikavimo programas Lietuvos rinkai, būrė dėstytojų kolektyvą, dėstė, organizavo egzaminus. Šiuo metu konsultuoja LiMA programų turinio ir vystymo klausimais, yra LiMA Sertifikavimo komiteto narė. Buvusi universiteto profesorė konsultuoja įmones, atlieka vartotojų tyrimus bei globalioje įmonėje įgyvendina mokymų projektus: kuria tematinį turinį, valdo mokymų procesą.

 DEIVIDAS JUOZULYNAS

THE CRITICAL CX strategas, paslaugų dizaineris, fasilitatorius. Produktų dizaino studijos DESDORP bendraįkūrėjas, VDA docentas. Deividas yra paslaugų dizaino Lietuvoje pradininkas, pristatantis dizainu grįsto mąstymo principus plačiajai visuomenei. 10 metų profesinė patirtis leidžia kūrybiškai, holistiškai ir empatiškai organizuoti klientų keliones tiek viešajame tiek privačiame sektoriuje. Tyrimų ir dizaino agentūroje THE CRITICAL padeda prekės ženklams įveikti strateginius santykio su klientais iššūkius. Veda kūrybines dirbtuves, dėsto, savo įžvalgomis dalinasi publikacijose.

DAIVA PLAUŠKAITĖ-CAMACHO ANDRADE

Ogilvy Strategijos ir Tyrimo skyriaus vadovė, turinti daugiau nei 18 metų įvairios patirties prekės ženklo pozicionavimo ir rinkos tyrimų srityje. Daiva viena iš Karlo Jungo archetipais grįsto pozicionavimo pradininkių Baltijos šalyse. Po 13 metų darbo su tyrimais, tęsė savo profesinį kelią media agentūroje "Mindshare", kur įgijo vertingų įžvalgų apie komunikacijos ir žiniasklaidos dinamiką. Šiuo metu "Ogilvy" įgyvendina savo įvairiapusę patirtį strateginio prekės ženklo pozicionavimo srityje ir padedu kurti stiprius prekių ženklus.

KRISTINA MAŽEIKYTĖ

LIDL marketingo vadovė Kristina Mažeikytė daugiau nei 20 metų dirba marketingo vadovės pozicijoje tarptautinėse ir lietuviškose įmonėse, įgyvendinusi klientų patirtį keičiančias programas, atidariusi naujas rinkas, sujungusi skirtingų šalių ir kultūrų žmones į efektyvią komandą. Kristina turi didelę patirtį įvairiose verslo srityse – ji vystė marketingo, korporatyvinės komunikacijos, klientų lojalumo strategijas bei įgyvendino jas bankų, telekomunikacijų, energetikos, mažmeninės prekybos įmonėse Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 

 GRAŽVYDAS KAMINSKAS, SMP

NFQ TECHNOLOGIES marketingo vadovas. Gražvydas profesinę patirtį sukaupė daugiau nei 10 metų dirbdamas su startuoliais bendrovėse kaip „Teamgate“, „Tesonet“, „iTo“ grupės įmonėje „Tasker“, šiuo metu dirba „NFQ“ pardavimų ir rinkodaros srityse, taip pat sukaupta patirtimi aktyviai dalinasi pre-akseleratoriuje „Techhub”, akseleratoriuje „Startup Wise Guys” bei su Verslios Lietuvos projekto „Sparnai” eksporto lyderiais. Gražvydas Metų CMO’23 komisijos buvo išrinktas tarp TOP 10 stipriausių marketingo vadovų Lietuvoje.

 Dr. RYTIS KRUŠINSKAS

Kauno Technologijos Universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, Finansų profesorius. Pedagoginį ir tiriamąjį, konsultacinį darbą finansų / ekonomikos srityje dirba nuo 2001 m. Pagrindinės specializacijos tematikos: organizacijos veiklos ir finansų valdymo strateginis planavimas bei modeliavimas, investicijų efektyvumo ir rizikos vertinimas, skaitmenizacijos, tvarumo skatinimo priemonių poveikio finansiniams organizacijų veiklos rezultatams vertinimas, startuolių veiklos finansinio gyvybingumo vertinimas. Įvairių pokyčių bei plėtros projektų rengimo ir įgyvendinimo komandų narys viešajame ir privačiame sektoriuje.

 IEVA BIELIŪNAITĖ-JANKAUSKIENĖ

Proveržio ir pokyčio žmogus, derinanti verslumo geną ir rinkodaros kompetencijas. Ieva yra tarptautinio tinklo „TBWA\Vilnius“ rinkodaros strategė, kultūros ir socialinės rinkodaros VšĮ „Žaliasis kursas“ vadovė, „Vadybos ir ekonomikos universiteto“ (ISM) lektorė bei UAB „BIOK laboratorija“ valdybos narė. 20 metų darbo rinkodaros srityje privalumas – stebėti ir numatyti pokyčių raidą, vertinant kas keitėsi, keičiasi ir keisis.  

 MARTYNAS KAIRYS

Martynas turi daugiau nei 15 metų įvairiapusės patirties tiek karinėje, tiek IT srityse. Dirbdamas ,,Shift4“ dirbtinio intelekto strategijos ir plėtros vadovu, jis puikiai pritaiko dirbtinį intelektą verslo tikslams, o turima patirtis verslo vystyme padeda suprasti jo sudėtingus procesus. Taip pat Martynas aktyviai domisi praktiniu technologijų taikymu kasdieniame gyvenime ir laisvalaikį skiria techninių sprendimų ir jų pritaikomumo realybėje (WhyAI agentūra), finansinio raštingumo (finansaipaprastai.lt) ir visuomeniniams tiriamosios žurnalistikos projektams.  TARPTAUTINIS LiMA SERTIFIKAVIMO PROGRAMOS PARTNERIS:  

   STRATEGINIS LiMA PARTNERIS:    

 

 

 

LiMA PROGRAMĄ PALAIKO: 

  

     

SVARBI INFORMACIJA APIE KURSUS

Laikotarpis:

2025 m. sausio 31 d. - 2025 m. birželio mėn.

Vieta:

Vilniuje ir internetu

Apimtis: 100+ kontaktinių ak. val. 
Lygmuo: Ugdomos kompetencijos atitinka European Qualification Framework (EQF) 6-ąjį lygmenį
Mokymo būdas:

Gyvai Vilniuje + nuotolinės transliacijos

Visos paskaitos yra įrašomos

 Intensyvumas:
 • 7 gyvos dienos sesijos Vilniuje: 8 ak. val. 1-2 k./ mėn. 10:00 iki 17:00 val. + vadovų networkingas;
 • 16 vakarinių nuotolinių paskaitų, praktinių ir pasirengimo egzaminams sesijų: 1-2 k. per savaitę nuo 18:00
 • 100+ ak. val. savarankiškam mokymuisi: skaitymui, užduočių atlikimui ir plano rengimui (PRO 2 modulis).
Kalba:

• Paskaitų kalba - lietuvių/anglų;

• Paskaitų medžiaga - lietuvių/anglų;

• Egzaminai - lietuvių

Rekomenduojamas anglų kalbos lygis - B2.

Reikalinga patirtis:

LiMA PRO programa yra orientuota į mažiausiai dviejų metų patirtį turinčius, įgyvenant bent tris iš šių užduočių: 
• 
Turite individualią teisę priimti marketingo sprendimus (prekės ženklo kūrimo, komunikacijos, kanalų valdymo, kainodaros,  produktų portfelio, pardavimų strategijos ir kt.);
• 
Esate atsakingas už marketingo strategiją ir tikslų įgyvendinimą;
• 
Valdote marketingo biudžetą;
• 
Valdote kompeksinius marketingo projektus;
• 
Valdote žmogiškuosius marketingo išteklius: turite tiesioginių pavaldinių, vadovaujate projektinėms grupėms, esate atsakingi už išorinių marketingo paslaugų pirkimą;
• 
Konsultuojate klientus, įgyvendinate marketingo projektus ar kampanijas;
• 
Turite kitos panašaus lygmens bei atsakomybių patirties marketinge ar su juo susijusiose srityse.

Nesate tikri, ar turite reikiamą patirtį? Kviečiame į nuotolinę konsultaciją, susisiekite el. paštu: sertifikavimas@lima.lt 

Sertifikavimo

procesas:

• Sėkmingai išlaikius Europos marketingo konfederacijos (EMC) akredituotos programos egzaminus, suteikiami tarptautiniu mastu (tarp EMC narių-valstybių) pripažinti kompetencijų patvirtinimo sertifikatai (LiMA ir EMC).

• Dalyvavus ne mažiau nei 80% visų paskaitų, suteikiamas kursų išklausymo pažymėjimas.

• LiMA, kaip neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla Lietuvoje (AIKOS reg. 88888880778462), nesuteikia formalios kvalifikacijos.

   

KAINA IR REGISTRACIJA

Investicija: 

Išankstinė kaina LiMA nariams: 2990 Eur 3300 Eur

Išankstinė kaina svečiams: 3090 3400 Eur

 

Nesate LiMA narys? Kviečiame juo tapti! 
LiMA metinės narystės kaina - 120 Eur (+ 40 Eur vienkartinis stojimo mokestis)

Kursų mokestį sudaro:
 • 100+ ak. val. kontaktinių mokymų, praktinių sesijų ir konsultacijų

 • Visų paskaitų ir konsultacijų įrašai iki kursų pabaigos
 • Lektorių parengta mokymų medžiaga ir geriausių praktikų šablonai
 • Gyvos paskaitos Vilniuje su lengvais pietumis
 • Neformalus dalyvių networking'as su užkandžiais
 • Bilietas į vadovų konferenciją LiMA CMO Summit
 • Pasirengimo egzaminams sesijos
 • Du egzaminai ir tarptautiniai sertifikatai
 • Papildomas dalyvavimas atrinktuose LiMA renginiuose žinių gilinimui
 • Apdovanojimų ceremonija LiMA konferencijoje
 • Sertifikuotų vadovų viešinimas
 • Rekomendacijos darbdaviams

 

Mokėjimo sąlygos:

1. Registracijos metu kainai ir vietai kursuose rezervuoti yra mokamas avansas (700 Eur) arba iškart pilna suma. Pavedimas atliekamas registracijos metu į LiMA sąskaitą (LiMA rekvizitai), nurodant dalyvio vardą, pavardę ir kursų pavadinimą. Neapmokėjus avanso iki 2024 09 05 (imtinai), kaina automatiškai kyla iki mokėjimo dieną galiojančios kainos. 

 

2. Mokestį už kursus galima mokėti dalimis: 700 Eur avansas registracijos metu + likusi suma:

 • Likusią sumą už kursus galima mokėti jums patogiomis dalimis su sąlyga, kad galutinis mokėjimas nebūtų didesnis nei 30 proc. kursų kainos. Tokiu atveju mokama minimum per du kartus.
 • Už kursus turi būti pilnai atsiskaityta likus ne mažiau nei 14 d. (dvi savaitės) iki PRO 1 egzamino.
 • Taip pat galimas individualus mokėjimo planas pagal atskirą susitarimą.
 • Suteikiama galimybė dalintis kursų kainą su darbdaviu, jei toks poreikis yra.

3. PVM mokestis studijų paslaugai nėra taikomas.

4. Sąskaita faktūra išrašoma kursams pasibaigus (pilnai įvykdžius paslaugą). Pagal poreikį išrašoma išankstinė sąskaita.

Pasiūlymas: Taikomos nuolaidos grupei (2 ir daugiau asmenų) iš vienos įmonės. 

 

 

Turite klausimų apie LiMA PRO kursus?

Kviečiame į asmeninę konsultaciją internetu!

 

Susisiekime:

Dovilė Balinskaitė
LiMA sertifikavimo vadovė

+370 (615) 11 030

sertifikavimas@lima.lt